Heyawake


Translate this site.

Heyawake е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на Heyawake са прости:
Трябва да оцветите клетките в решетката в черно и бяло според правилата:
- Регионите с числа в тях трябва да съдържат точно толкова черни клетки.
- 2 черни клетки не могат да бъдат съседни хоризонтално или вертикално.
- Права линия от съседни бели клетки не може да се разпростира в повече от 2 региона.
- Всички бели клетки трябва да са свързани помежду си.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Heyawake
Размер:6x6 Лесен Heyawake ID: 717,644
6x6 Лесен Heyawake ID: 3,046,324
6x6 Лесен Heyawake ID: 7,229,879
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,072,146
6x6 Лесен Heyawake ID: 7,800,658
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,144,214
6x6 Лесен Heyawake ID: 4,451,020
6x6 Лесен Heyawake ID: 4,314,599
6x6 Лесен Heyawake ID: 714,023
6x6 Лесен Heyawake ID: 8,009,928
6x6 Лесен Heyawake ID: 5,085,656
6x6 Лесен Heyawake ID: 12,030,073
6x6 Лесен Heyawake ID: 2,045,101
6x6 Лесен Heyawake ID: 12,439,674
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,707,937
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,272,632
6x6 Лесен Heyawake ID: 4,701,463
6x6 Лесен Heyawake ID: 6,347,901
6x6 Лесен Heyawake ID: 1,946,711
6x6 Лесен Heyawake ID: 11,685,918

Още логически пъзели:

bg.puzzle-heyawake.com
Премахни рекламите