Heyawake


Translate this site.

Heyawake е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на Heyawake са прости:
Трябва да оцветите клетките в решетката в черно и бяло според правилата:
- Регионите с числа в тях трябва да съдържат точно толкова черни клетки.
- 2 черни клетки не могат да бъдат съседни хоризонтално или вертикално.
- Права линия от съседни бели клетки не може да се разпростира в повече от 2 региона.
- Всички бели клетки трябва да са свързани помежду си.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Heyawake
Размер:6x6 Лесен Heyawake ID: 9,826,635
6x6 Лесен Heyawake ID: 7,358,160
6x6 Лесен Heyawake ID: 9,774,674
6x6 Лесен Heyawake ID: 12,000,023
6x6 Лесен Heyawake ID: 3,184,992
6x6 Лесен Heyawake ID: 11,190,273
6x6 Лесен Heyawake ID: 7,913,582
6x6 Лесен Heyawake ID: 1,013,678
6x6 Лесен Heyawake ID: 8,650,641
6x6 Лесен Heyawake ID: 729,235
6x6 Лесен Heyawake ID: 1,988,219
6x6 Лесен Heyawake ID: 8,463,412
6x6 Лесен Heyawake ID: 691,435
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,497,379
6x6 Лесен Heyawake ID: 9,632,021
6x6 Лесен Heyawake ID: 11,008,339
6x6 Лесен Heyawake ID: 35,511
6x6 Лесен Heyawake ID: 3,632,287
6x6 Лесен Heyawake ID: 7,279,654
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,929,882

Още логически пъзели:  hide show

2022-06-25 07:08:40

bg.puzzle-heyawake.com
Премахни рекламите