Heyawake


Translate this site.

Heyawake е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на Heyawake са прости:
Трябва да оцветите клетките в решетката в черно и бяло според правилата:
- Регионите с числа в тях трябва да съдържат точно толкова черни клетки.
- 2 черни клетки не могат да бъдат съседни хоризонтално или вертикално.
- Права линия от съседни бели клетки не може да се разпростира в повече от 2 региона.
- Всички бели клетки трябва да са свързани помежду си.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Heyawake
Размер:6x6 Лесен Heyawake ID: 47,326
6x6 Лесен Heyawake ID: 3,093,763
6x6 Лесен Heyawake ID: 11,581,533
6x6 Лесен Heyawake ID: 2,088,059
6x6 Лесен Heyawake ID: 12,118,358
6x6 Лесен Heyawake ID: 2,071,601
6x6 Лесен Heyawake ID: 5,172,711
6x6 Лесен Heyawake ID: 1,306,357
6x6 Лесен Heyawake ID: 1,758,647
6x6 Лесен Heyawake ID: 2,557,114
6x6 Лесен Heyawake ID: 12,017,687
6x6 Лесен Heyawake ID: 82,359
6x6 Лесен Heyawake ID: 12,251,412
6x6 Лесен Heyawake ID: 6,153,645
6x6 Лесен Heyawake ID: 6,334,267
6x6 Лесен Heyawake ID: 4,482,478
6x6 Лесен Heyawake ID: 12,244,557
6x6 Лесен Heyawake ID: 8,282,694
6x6 Лесен Heyawake ID: 7,523,295
6x6 Лесен Heyawake ID: 3,851,689

Още логически пъзели:  hide show

2023-11-29 17:48:31

bg.puzzle-heyawake.com
Премахни рекламите