Heyawake


Translate this site.

Heyawake е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на Heyawake са прости:
Трябва да оцветите клетките в решетката в черно и бяло според правилата:
- Регионите с числа в тях трябва да съдържат точно толкова черни клетки.
- 2 черни клетки не могат да бъдат съседни хоризонтално или вертикално.
- Права линия от съседни бели клетки не може да се разпростира в повече от 2 региона.
- Всички бели клетки трябва да са свързани помежду си.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Heyawake
Размер:6x6 Лесен Heyawake ID: 9,340,812
6x6 Лесен Heyawake ID: 2,718,576
6x6 Лесен Heyawake ID: 2,394,253
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,132,993
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,172,210
6x6 Лесен Heyawake ID: 8,583,048
6x6 Лесен Heyawake ID: 11,865,899
6x6 Лесен Heyawake ID: 901,961
6x6 Лесен Heyawake ID: 7,479,031
6x6 Лесен Heyawake ID: 7,133,212
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,478,211
6x6 Лесен Heyawake ID: 2,353,266
6x6 Лесен Heyawake ID: 3,620,377
6x6 Лесен Heyawake ID: 8,931,976
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,969,285
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,839,545
6x6 Лесен Heyawake ID: 2,953,110
6x6 Лесен Heyawake ID: 10,226,194
6x6 Лесен Heyawake ID: 12,716,864
6x6 Лесен Heyawake ID: 4,673,952

Още логически пъзели:  hide show

2021-07-29 01:34:43

bg.puzzle-heyawake.com
Премахни рекламите