Heyawake


Translate this site.

Heyawake е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата на Heyawake са прости:
Трябва да оцветите клетките в решетката в черно и бяло според правилата:
- Регионите с числа в тях трябва да съдържат точно толкова черни клетки.
- 2 черни клетки не могат да бъдат съседни хоризонтално или вертикално.
- Права линия от съседни бели клетки не може да се разпростира в повече от 2 региона.
- Всички бели клетки трябва да са свързани помежду си.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Heyawake


6x6 Лесен Heyawake | 6x6 Нормален Heyawake | 6x6 Труден Heyawake | 8x8 Лесен Heyawake | 8x8 Нормален Heyawake | 8x8 Труден Heyawake | 10x10 Лесен Heyawake | 10x10 Нормален Heyawake | 10x10 Труден Heyawake | 15x15 Лесен Heyawake | 15x15 Нормален Heyawake | 15x15 Труден Heyawake | 20x20 Лесен Heyawake | 20x20 Нормален Heyawake | 20x20 Труден Heyawake

Този месец
1.Teal
51
00:03.10
2.poepjes
16
00:03.55
3.million
33
00:04.47
4.bilms
23
00:07.32
5.Ramasp
90
00:07.93
6.sfumato
67
00:09.41
7.Kaitzschu
60
00:09.96
8.procrastinator3000
32
00:10.04
9.zfj8888
55
00:10.17
10.iv3chofi00:10.47
11.oskar
26
00:11.43
12.Ben65732
73
00:11.55
13.Jbrunt
25
00:12.43
14.Maelwys00:12.48
15.Victorious1
20
00:12.75
16.sdrawkcaB00:13.55
17.SunnyRo
27
00:14.28
18.Dorice
69
00:14.80
19.wzrds3
33
00:16.94
20.HerrPfeffer
4
00:17.07
Тази седмица
1.sfumato
67
00:09.41
2.iv3chofi00:11.22
3.MissChipmunk
14
00:17.34
4.Arok
26
00:17.53
5.LyraUK00:18.49
6.666desi00:23.88
7.Punch Punch-Chu
10
00:28.50
8.Efran
25
00:30.06
9.Day
4
00:40.40
10.rexuu00:42.02
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
Днес
1.--- празно -----:--
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1.poepjes
16
00:05.85
2.rozer
147
00:06.70
3.procrastinator3000
32
00:07.86
4.kaysakado
30
00:08.65
5.anonymous
35
00:08.81
6.million
33
00:09.31
7.bilms
23
00:09.55
8.Ramasp
90
00:09.60
9.Hornlitz
21
00:09.61
10.lorff
21
00:09.98
AO5
1.rozer
147
00:06.95
2.poepjes
16
00:07.66
3.procrastinator3000
32
00:08.10
4.anonymous
35
00:09.99
5.Ramasp
90
00:10.19
6.kaysakado
30
00:10.21
7.Hornlitz
21
00:10.25
8.bilms
23
00:10.26
9.lorff
21
00:11.14
10.sfumato
67
00:11.18
AO12
1.rozer
147
00:07.88
2.procrastinator3000
32
00:08.53
3.poepjes
16
00:09.78
4.anonymous
35
00:11.27
5.bilms
23
00:11.37
6.Ramasp
90
00:11.50
7.LukasMo
39
00:11.55
8.kaysakado
30
00:12.13
9.sfumato
67
00:12.34
10.Hornlitz
21
00:12.96
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1313
00:00.009
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hide show

2021-07-29 02:19:53

bg.puzzle-heyawake.com
Премахни рекламите